Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Европейско канарче

(Serinus serinus)

Описание:

Дължина на тялото: 11 – 12 см. Размах на крилата: 18 – 20 см
При мъжките гърдите, главата и кръстът са лимоненожълти, бузите са по-тъмни. Гърбът е жълто-зелен с черни щрихи. Страните на тялото са светли с черни чертички. Женските са с подобно, но не толкова ярко оперение и гърдите и коремът са изцяло напетнени.

Храна и местообитания:

Храни се основно със семена. Обитава предимно иглолистни и смесени гори, но се среща и в паркове и градини в населените места.

Гнездене:

Гнездото е разположено на дърво или храст. Снася 4 яйца, има 2 поколения годишно през периода май-юли.

Разпространение в България:

У на се среща в планините Рила, Пирин, Родопи, Витоша, Осоговска планина, Стара планина и Средна гора.

Миграция и зимуване:

Постоянен вид. През зимата извършва вертикални миграции.

Заплахи:

Изсичане и увреждане на планинските иглолистни гори при горскостопански дейности и изграждане на ски писти и туристическа инфраструктура.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Елшова скатия.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Борис Белчев (www.alcedowildlife.com).