Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Европейско черногушо ливадарче

(Saxicola rubicola)

Описание:

Дължина на тялото: 11 – 13 см. Размах на крилата: 18 – 21 см
Мъжкият има черна глава с контрастна бяла яка на врата. Гърбът е тъмен с две бели петна в основата на крилете, гърдите и горната част на корема са ръждиви. Женската е с подобно оперение, но главата е тъмнокафява, а не черна. От ръждивогушото ливадарче се отличава по липсата на бяла надочна ивица и по цвета на главата и гърба.

Храна и местообитания:

Храни се основно с насекоми. Обитава пасища и ливади с храсти в равнини и хълмисти райони.

Гнездене:

Гнезди на земята сред гъста трева. Снася 5 – 6 яйца, има две поколения годишно през периода май-юли.

Разпространение в България:

Разпространен е петнисто в почти цялата страна, но по-често срещан в Сакар, Дервентските възвишени, Западна Странджа, по Черноморието, Струмската долина, Софийското поле и Западния Предбалкан.

Миграция и зимуване:

Зимува в Южна Европа и Северна Африка.

Заплахи:

Интензификация на земеделието, разораване на пасищата и ливадите, прекомерна употреба на инсектициди.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Ръждивогушо ливадарче, сиво каменарче, градинска червеноопашка.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки:

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Младен Василев (www.mladvaswildlife.com), ©Борис Белчев (www.alcedowildlife.com).