Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Забулена сова

(Tyto alba)

Описание:

Дължина на тялото: 33 – 39 см. Размах на крилата: 80 – 95 см
Една от най-многобройните сови, но не толкова лесна за наблюдение поради скрития си начин на живот. Има характерна сърцевидна форма на лицевия диск. Като повечето сови най-лесно се определя по звука. Обаждането на забулената сова наподобява стържене.

Храна и местообитания:

Храни се основно с полевки, мишки и плъхове. Обитава тавански помещения, обори и други сгради в населените места или изоставени постройки извън селищата.

Гнездене:

Гнездото най-често е в тъмни, непосещавани от хората тавански помещения или обори. Снася 4 – 7 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юни.

Разпространение в България:

У нас се среща по-често в Югоизточна България, но има изолирани находища и в други части на страната.

Миграция и зимуване:

Постоянен вид. У нас зимуват и индивиди от по-северни европейски страни.

Заплахи:

Неправилна употреба на отрови за гризачи, безпокойство по време на размножаване.

Природозащитен статус в България:

Уязвим.

Сходни видове:

Горска ушата сова, горска улулица.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Борис Белчев (www.alcedowildlife.com).