Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Зимно бърне

(Anas crecca)

Описание:

Дължина на тялото: 34 – 38 см. Размах на крилата: 53 – 59 см
Най-дребната наша патица. Мъжките са с преобладаващо пепелявосиво оперение с бяла ивица отстрани на тялото, жълто подопашие, кестенява глава и тъмнозелена презочна ивица. Женските са с кафяво оперение с тъмни петна.

Храна и местообитания:

Храни се с водни насекоми, техните ларви, охлювчета, семена и части на растения. Обитава солени и сладководни езера, обрасли с тръстика и папур.

Гнездене:

Гнездото е на земята, близо до брега на водоем. Снася 8 – 11 яйца, има едно поколение годишно през периода април юни.

Разпространение в България:

Има единични гнездови находища по поречието на р. Дунав, Черноморското крайбрежие и Тракийската низина.

Миграция и зимуване:

Постоянен, мигриращ и зимуващ вид. У нас зимуват птици от Северна Европа. Пролетната миграция е през март-април, а есенната – през септември-ноември.

Заплахи:

Пресушаване на влажните зони, безпокойство, прекомерен лов.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Фиш, лятно бърне.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu), ©Младен Василев (www.mladvaswildlife.com).