Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Източно орфеево коприварче

(Sylvia crassirostris)

Описание:

Дължина на тялото: 15 – 16 см. Размах на крилата: 20 – 25 см
Мъжките са със сиво оперение отгоре, по-тъмна глава и бузи (изглеждащи черни от разстояние). Оперението на гърдите и корема е сиво-бяло. При женските главата и бузите са по-светли.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми, паяци и дребни плодчета. Обитава сухолюбиви храсталаци от хвойна, драка, келяв габър, къпина и др. Среща се и в пасища с единични храсти и дървета (дъб).

Гнездене:

Гнездото е близо до земята в гъсти храсти. Снася 4 – 5 яйца, има едно поколение годишно през периода април-юли.

Разпространение в България:

У нас се среща основно в Източните Родопи, Сакар, Дервентските възвишения, Западна Странджа и долините на реките Струма и Места. Има изолирани находища в района на нос Емине, около Сливен и др.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април-май, а есенната – през август.

Заплахи:

Прочистване на пасищата от храстовата растителност, изсичане на ивиците от дървета и храсти в земеделските райони.

Природозащитен статус в България:

Уязвим.

Сходни видове:

Малко черноглаво коприварче, голямо черноглаво коприварче.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Младен Василев (www.mladvaswildlife.com).