Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Испанско каменарче

(Oenanthe hispanica)

Описание:

Дължина на тялото: 13 – 15 см. Размах на крилата: 25 – 30 см
Мъжките са с бяло или с цвят на охра оперение по темето, врата, корема и гърба. По темето и главата може да има и ръждиви петна. Бузите и гърлото са черни. Женските са ръждиви, с по-тъмно, но не черно гърло. Младите са тъмнокафяви със светъл корем. Опашката е бяла с черна ивица на края, която в някои случаи изтънява по средата.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми. Обитава скали, сипеи, каменисти терени в близост до пасища и степи с единични храсти.

Гнездене:

Гнездото най-често е под камъни или в основата на храст. Снася 4 – 5 яйца, има 1 – 2 поколения годишно през периода април-юни.

Разпространение в България:

У нас се среща основно в Източните Родопи, долината на р. Струма, около Сливен и Черноморското крайбрежие около Емине и Калиакра. Има изолирани находища и в Дунавската равнина, северните склонове на Родопите, Бесапарските ридове и др.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април-май, есенната – през август-септември.

Заплахи:

Увреждане на местообитанията заради пазработване на каменни кариери и строителство, безпокойство през периода на размножаване.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Сиво каменарче, черногърбо каменарче.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu), ©Борис Белчев (www.alcedowildlife.com).