Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Качулат синигер

(Lophophanes cristatus)

Описание:

Дължина на тялото: 10 – 12 см. Размах на крилата: 17 – 20 см
Главата е с ясно изразена качулка, гърлото е черно, а горната част на крилата и гърбът са кафяви. Гърдите и коремът са бели.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми, паяци и семена. Обитава планински иглолистни гори.

Гнездене:

Гнезди в хралупи на дървета. Снася 5 – 7 яйца, има едно поколение годишно през периода април-юни.

Разпространение в България:

У нас се среща в планините Рила, Пирин, Западни Родопи, Витоша, Централна и Западна Стара планина.

Миграция и зимуване:

Постоянен вид. През зимата скита и в ниските части на планините.

Заплахи:

Изсичане и увреждане на планинските иглолистни гори при горскостопански дейности и изграждане на ски писти и туристическа инфраструктура.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Черен синигер.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).