Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Морски дъждосвирец

(Charadrius alexandrinus)

Описание:

Дължина на тялото: 15 – 17 см. Размах на крилата: 50 см
Оперението на горната част на тялото и крилете е преобладаващо сиво-кафяво, а на долната – бяло. Мъжкият има черни ивици отстрани на брата, през окото и на челото.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми, дребни миди и други безгръбначни. Обитава пясъчни и каменисти брегове на солени и бракични езера, солници и морския бряг.

Гнездене:

Гнезди на земята. Снася 3 – 4 яйца, има 2 поколения годишно през периода април-юли.

Разпространение в България:

У нас се среща около Атанасовското и Поморийското езеро, защитена местност „Пода“, Шабленска тузла, Дуранкулашкото езеро и прилежащите им плажни ивици.

Миграция и зимуване:

Зимува в Южна Европа и Средиземноморието, включително и у нас. Пролетната миграция е през март-април, а есенната – през август-октомври.

Заплахи:

Застрояване на крайбрежните зони на морето и прилежащите езера, резки промени във воденото ниво на солниците, безпокойство през периода на размножаване.

Природозащитен статус в България:

Критично застрашен.

Сходни видове:

Речен дъждосвирец.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu), ©Сергей Панайотов (www.naturetravel.eu).