Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Обикновена гага

(Somateria mollissima)

Описание:

Дължина на тялото: 60–70 см Размах на крилата : 96–105 см
Мъжките са с преобладаващо бяло оперение, черен корем, глава и махови пера. Женските са кафява с тъмни петна.

Храна и местообитания:

Храни се с мекотели и ракообразни. Обитава морски крайбрежия.

Гнездене:

Гнездото е на земята. Снася 4-6 яйца, има една поколение годишно през периода април – юни.

Разпространение в България:

У нас се среща единични двойки и то не всяка година единствено по Черноморското крайбрежие между Калиакра и Дуранкулак и до Бургас.

Миграция и зимуване:

Постоянен, скитащ и зимуващ вид.

Заплахи:

Замърсяване на морското крайбрежие, безпокойство в периода на размножаване, бракониерски острел.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Николай Петков (www.naturephotos.eu), ©Борис Белчев (www.alcedowildlife.com).