Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Орел змияр

(Circaetus gallicus)

Описание:

Дължина на тялото: 62 – 69 см. Размах на крилата: 162 – 178 см
Крилата и тялото отдолу са изцяло светли с по-тъмни напетнявания. Главата и гушата са кафяви и контрастират със светлото тяло. При някои млади индивиди отдолу липсват напетняванията и гушата също е по-светла, поради което изглеждат изцяло бели. При ловуване често „увисва“ във въздуха.

Храна и местообитания:

Храни се основно със змии и гущери. Обитава широколистни гори в близост до обширни открити пространства – пасища, ливади, ерозирали и каменисти терени.

Гнездене:

Гнезди по дървета. Снася 1 – 2 яйца, има едно поколение годишно през периода май-август.

Разпространение в България:

Има разпръснато разпространение в цялата страна, но по-плътно в Източните Родопи, Сакар, Дервентските възвишения, Източна Стара планина, Струмската долина и др.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през март-април, а есенната – през август-октомври.

Заплахи:

Изсичане на горите, безпокойство през периода на размножаване, бракониерски отстрел.

Природозащитен статус в България:

Уязвим.

Сходни видове:

Малък орел, орел рибар, ястребов орел.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).