Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Полска бъбрица

(Anthus campestris)

Описание:

Дължина на тялото: 15 – 18 см. Размах на крилата: 28 – 30 см
Оперението отгоре е светло сиво-кафяво, коремът и гърдите са бели, като отстрани на гърдите има фино напетняване. Има тъмна презочна и бяла надочна ивица. Младите са с ясно изразени петна по гърба и гърдите.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми. Обитава горещи и сухи степи и пасища с открити песъчливи и каменисти участъци.

Гнездене:

Гнезди на земята. Снася 4 – 5 яйца, има 1 – 2 поколения годишно през периода април-юни.

Разпространение в България:

По-често се среща в Добруджа, Сакар, Дервентски възвишения, Западна Странджа, Източни Родопи, около Сливен и по Черноморието. Има разпръснати находища и в Тракийската низина, Дунавската равнина, Софийското поле и южните части на долините на Струма и Места.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април-май, а есенната – през септември-октомври.

Заплахи:

Увреждане на степите и пасищата при застрояване, разораването им и превръщането им в игрища за голф.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Горска бъбрица, водна бъбрица.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).