Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Свилено шаварче

(Cettia cetti)

Описание:

Дължина на тялото: 13 – 14 см. Размах на крилата: 15 – 19 см
Оперението от горната страна на тялото е червено-кафяво, а отдолу – сиво-бяло. Опашката често е щръкнала нагоре.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми, паяци и семена. Обитава тръстикови масиви с храсти по периферията на водоеми.

Гнездене:

Гнездото е сред гъста растителност. Снася 3 – 5 яйца, има 1 – 2 поколения годишно през периода април-юни.

Разпространение в България:

У нас се среща основно по Южното Черноморие и южната част на долината на р. Струма. Има изолирани находища около Варна, Тракийската низина и други.

Миграция и зимуване:

Постоянен вид.

Заплахи:

Пресушаване на влажните зони, премахване на тръстиковите масиви и крайбрежната растителност при застрояване на крайбрежните зони на водоемите.

Природозащитен статус в България:

Застрашен.

Сходни видове:

Тръстиков цвъркач, блатно шаварче.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Младен Василев (www.mladvaswildlife.com).

Страницата е в процес на разработка. Молим да ни извините за това, че някои от функционалностите все още не са активни.