Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Сврака

(Pica pica)

Описание:

Дължина на тялото: 40 – 51 см. Размах на крилата: 52 – 60 см
В оперението преобладава черният цвят, само коремът и краищата на крилата са бели. Опашката е дълга и клиновидна.

Храна и местообитания:

Всеядна. През пролетта и лятото се храни основно с животинска храна – ларви и възрастни на насекоми, гущери, дребни птици и бозайници. През есента и зимата растителната храна преобладава, това са предимно семена на земеделски култури и плодове. Обитава земеделски земи, пасища и ливади с ивици от дървета и храсти или единични дървета, паркове и градини в населените места, градове, села, вилни зони. Среща се и около влажни зони и в разредени гори.

Гнездене:

Гнездото е изградено от съчки, вътре е измазано с кал и отгоре е покрита с клони, разположено е на дървета, храсти и стълбове от електроразпределителната мрежа. Снася 5 – 8 яйца, има едно поколение годишно през периода април-юни.

Разпространение в България:

Среща се в цялата страна, с изключение на планинските и гористите райони на Рила, Пирин, Западни Родопи, Стара планина и Витоша.

Миграция и зимуване:

Постоянен вид.

Заплахи:

Изсичане на ивиците от дървета и храсти и на единичните дървета в земеделските райони.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).