Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Сивоглава овесарка

(Emberiza cia)

Описание:

Дължина на тялото: 15 – 16 см. Размах на крилата: 22 – 26 см
Шията и главата са сиви с черни надлъжни ивици. Долната страна е керемиденочервена, рязко отграничена от сивата шия. При женските границата не е толкова явна и цветовете преливат. Гърбът е ръждив с по-тъмни надлъжни напетнявания.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми и семена. Обитава скални стени и сипеи, обрасли с трева и единични храсти.

Гнездене:

Гнезди на земята. Снася 4 – 6 яйца, има 2 поколения годишно през периода април-юни.

Разпространение в България:

Има петнисто разпространение основно в планините Рила, Пирин, Родопите, Стара планина, където видът е по-многоброен.

Миграция и зимуване:

Постоянен вид. През зимата птиците от планината слизат в по-ниски части на страната.

Заплахи:

Унищожаване и увреждане на местообитанията при разработване на каменни кариери, строеж на пътна и туристическа инфраструктура, язовири и др.

Природозащитен статус в България:

Слабо засегнат.

Сходни видове:

Градинска овесарка, зеленогуша овесарка.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).