Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Сиво каменарче

(Oenanthe oenanthe)

Описание:

Дължина на тялото: 14 – 16 см. Размах на крилата: 26 – 32 см
В оперението преобладава сивият цвят. Мъжкият има черна презочна ивица, която покрива и част от бузата. Крилата са изцяло черни и имат рязка граница със сивия гръб. Женските са подобни на мъжките, но оперението им е по-бледо. Младите са със светлокафяво оперение. При всички полове и възрасти има широка черна ивица в края на опашката. Средните две кормилни пера са черни.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми и паяци. Обитава открити каменисти терени, скални сипеи, кариери, пасища с камъни или строителни отпадъци, полуразрушени постройки и строителни обекти в покрайнините на селища.

Гнездене:

Гнездото е в дупка в земята, между камъни, кухина в скала или полуразрушени постройки и каменни зидове. Снася 5 – 6 яйца, има 1 – 2 поколения годишно през периода април-юли.

Разпространение в България:

У нас се среща в цялата страна, от морското равнище до високите части на планините. Отсъства единствено в обширните горски и земеделски райони.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през март-април, а есенната – през септември-октомври.

Заплахи:

Прекомерна употреба на инсектициди в земеделски райони в съседство с пасища и каменисти местности.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Ориенталско каменарче, испанско каменарче, ръждивогушо ливадарче.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu), ©Борис Белчев (www.alcedowildlife.com).