Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Син синигер

(Cyanistes caeruleus)

Описание:

Дължина на тялото: 10 – 12 см. Размах на крилата: 17 – 20 см
Коремът е жълт без черна ивица по средата, главата е светла с черна презочна ивица и синьо теме. Яката, крилата и опашката са сини, а гърбът е жълто-зелен.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми, паяци, плодове и семена. Обитава широколистни гори, крайречни гори, ивици от дървета и храсти в открити райони, паркове и градини в населените места.

Гнездене:

Гнезди в хралупи на дървета. Снася 7 – 16 яйца, има едно поколение годишно през периода април-май.

Разпространение в България:

Среща се в почти цялата страна, с изключение на безлесните земеделски райони на равнините и обширните иглолистни гори на Рила и Западни Родопи.

Миграция и зимуване:

Постоянен вид.

Заплахи:

Изсичане на старите хралупести дървета.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Голям синигер, черен синигер.

Как да помогнем?

През зимата може да се подхранва със слънчогледови семена, фъстъци, обезсолена сланина и др.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).