Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Среден (качулат) корморан

(Phalacrocorax aristotelis)

Описание:

Дължина на тялото: 68 – 78 см. Размах на крилата: 95 – 110 см
У нас се среща подвидът средиземноморски среден корморан Phalacrocorax aristotelis desmaresti. Оперението на възрастните е черно с металнозелен отблясък и качулка от пера на главата. Клюнът и вратът са по-тънки от тези на големия корморан.

Храна и местообитания:

Храни се с риба и ракообразни. Обитава скалисти морски крайбрежия.

Гнездене:

Гнездото е разположено в скални ниши и пещери по скали на морския бряг. Снася 3 – 6 яйца, има едно поколение годишно през периода март-юни.

Разпространение в България:

У нас се среща главно по Северното черноморско крайбрежие, около нос Калиакра.

Миграция и зимуване:

Постоянен вид.

Заплахи:

Смъртност, причинена от оплитане в рибарски мрежи, безпокойство през периода на размножаване, замърсяване с нефтопродукти, отстрел.

Природозащитен статус в България:

Уязвим.

Сходни видове:

Голям корморан, малък корморан.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).