Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Средиземноморски буревестник

(Puffinus yelkouan)

Описание:

Дължина на тялото: 30 – 35 см. Размах на крилата: 70 – 84 см
Оперението отгоре на тялото е тъмнокафяво, а отдолу е бяло. Подопашието е тъмно.

Храна и местообитания:

Храни се с риба, ракообразни и мекотели. Обитава морски крайбрежия и острови със стръмни скалисти брегове.

Гнездене:

Гнезди колониално в скални цепнатини и дупки. Снася едно яйце, има едно поколение годишно през периода април-септември.

Разпространение в България:

У нас няма доказани гнездови находища, но се среща по цялото Черноморско крайбрежие (понякога в многохилядни ята).

Миграция и зимуване:

В Средиземно море и прилежащите морета е постоянен и скитащ. В Черно море навлизат птици през Босфора от средиземноморската популация, основно през пролетта и лятото.

Заплахи:

Прекомерен промишлен риболов, оплитане в рибарски мрежи, закачане на рибарски куки със стръв, разливи на нефтопродукти.

Природозащитен статус в България:

Застрашен.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Младен Василев (www.mladvaswildlife.com).