Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Средиземноморски сокол

(Falco eleonorae)

Описание:

Дължина на тялото: 36 – 42 см. Размах на крилата: 87 – 104 см
Има две фази на оперението. При тъмната фаза оперението е изцяло черно-кафяво с по-светли основи на маховите пера. Птиците във светла фаза наподобяват сокол орко, но са с тъмна долна страна на крилата (също с по-светли основи на маховите пера) и ръждиви гърди и корем.

Храна и местообитания:

Храни се с птици и едри насекоми, които лови във въздуха. Обитава скалисти райони на морски крайбрежия и долини на реки.

Гнездене:

Гнезди по скали. Снася 2 – 3 яйца, има едно поколение годишно в периода юли-септември. Разчита на есенната миграция на птиците, за да изхранва малките.

Разпространение в България:

У нас се среща предимно по Черноморското крайбрежие, Източните и Централните Родопи и южните части на долината на р. Струма.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка.

Заплахи:

Застрояване на Черноморското крайбрежие, бракониерски отстрел, безпокойство през периода на размножаване.

Природозащитен статус в България:

Застрашен.

Сходни видове:

Сокол орко.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Jankees Schwiebbe (www.birdphoto.nl), ©Ludovic Scalabre (seawatchcgn.free.fr).