Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Трънковче

(Cercotrichas galactotes)

Описание:

Дължина на тялото: 15 – 17 см. Размах на крилата: 22 – 27 см
Оперението на гърба и горната страна на крилата е кафяво, коремът и гърдите са сиво- бели, Опашката е ръждивочервена с черно-бели върхове на крайните опашни пера. Има ясно изразена светла вежда над окото.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми. Обитава сухолюбиви храсталаци на места с топъл климат.

Гнездене:

Гнезди в храсти близо до земята. Снася 2 – 5 яйца, има 1 – 2 поколения годишно през периода май-август.

Разпространение в България:

Единични двойки вероятно се размножават по Черноморското крайбрежие.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април-май, а есенната – през август-септември.

Заплахи:

Премахване на храстовата растителност.

Природозащитен статус в България:

С недостатъчно данни.

Сходни видове:

Южен славей.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).

Страницата е в процес на разработка. Молим да ни извините за това, че някои от функционалностите все още не са активни.