Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Тръстиково шаварче

(Acrocephalus arundinaceus)

Описание:

Дължина на тялото: 16 – 20 см. Размах на крилата: 25 – 26 см
Най-едрото шаварче. Често пее кацнало на върха на някоя тръстика. Характерни са голямата глава и дългата дебела като на дрозд човка. Окраската му е сиво-кафява.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми и паяци. Обитава масиви от тръстика и папур във влажни зони с различни размери.

Гнездене:

Гнездото е закрепена на стъблата на тръстиката над водата. Снася 3 – 6 яйца, има 1 – 2 поколения годишно през периода май-август.

Разпространение в България:

Често срещан вид във влажните зони на Тракийската низина, Дунавската равнина, Черноморието, Софийското поле и долината на р. Струма.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април, а есенната – през август-септември.

Заплахи:

Пресушаване на влажните зони, застрояване на крайбрежията на езерата, засипване на тръстиковите масиви със строителни и битови отпадъци.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Блатно шаварче, мочурно шаварче, индийско шаварче.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).

Страницата е в процес на разработка. Молим да ни извините за това, че някои от функционалностите все още не са активни.