Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Хвойнов дрозд

(Turdus pilaris)

Описание:

Дължина на тялото: 22 – 27 см. Размах на крилата: 39 – 42 см
Оперението на горната страна на крилата и гърба е кафяво, опашката е черна, подкрилията са светли. Главата, тилът и кръстът са сиви, гърдите са охристи с черни петна, а коремът е бял.

Храна и местообитания:

Храни се с червеи, насекоми и плодове. Обитава широколистни гори и изкуствени насаждения.

Гнездене:

Гнезди на дървета и храсти. Снася 5 – 6 яйца, има 1 – 2 поколения годишно през периода май-юни.

Разпространение в България:

У нас е установен като гнездящ вид само в района на Шабленското езеро.

Миграция и зимуване:

Зимува в Южна Европа. През зимата се среща у нас на многобройни ята.

Заплахи:

Безпокойство през периода на размножаване.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Имелов дрозд.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Борис Белчев (www.alcedowildlife.com).