Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Чавка (гарга)

(Corvus monedula)

Описание:

Дължина на тялото: 30 – 34 см. Размах на крилата: 64 – 73 см
Най-дребната вранова птица, която се среща у нас. Оперението е изцяло черно, със сиви бузи и тил. Ирисът е сиво-бял. Отличава се от другите вранови птици по размера, по-късия клюн и пропорционално по-дългите крила.

Храна и местообитания:

Храни се основно с ларви и възрастни на насекоми, охлюви, дребни птици и бозайници, но също така и със семена и плодове. Обитава скалисти райони, включително на морския бряг, населени места и групи от стари хралупести дървета сред открити терени.

Гнездене:

Гнезди колониално и поединично. Гнездата са в скални цепнатини, комини и подпокривни пространства на сгради, кухини под мостове, дупки в отвесни земни откоси, хралупи на дървета и др. Снася 4 – 6 яйца, има едно поколение годишно през периода април-юли.

Разпространение в България:

Има разпръснато разпространение в цялата страна, предимно в равнинните и полупланинските райони. Отсъства в планините и в обширните горски райони. Често срещан вид в градовете.

Миграция и зимуване:

Постоянен вид. През зимата образува ята, често с посевни и сиви врани.

Заплахи:

Прекомерна употреба на инсектициди в земеделието, разрушаване на колониите при обновяване на сгради и мостове.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Посевна врана, жълтоклюна гарга.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).