Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Червенокръста лястовица

(Cecropis daurica)

Описание:

Дължина на тялото: 14 – 19 см. Размах на крилата: 30 – 35 см
Наподобява селската лястовица, но за разлика от нея има ръждив кръст и ивица на врата и черна подопашка. Цветът на кръста при младите е мръснобял, а опашката е без дългите външни пера.

Храна и местообитания:

Храни се с летящи насекоми, които улавя във въздуха с уста. Обитава скалисти райони и населени места.

Гнездене:

Гнездото е изградено от кал и сламки, има форма на кълбо, входът е с тунел. Разположени са по скали, под мостове, във вътрешността на селскостопански сгради, складове, изоставени сгради и др. Снася 3 – 5 яйца, има 2 – 3 поколения годишно през периода април-юни.

Разпространение в България:

Среща се в по-голямата част на страната, но по-чест в предпланинските и планинските райони, както и в скалисти равнинни места.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през март-април, а есенната – през септември-октомври.

Заплахи:

Интензификация на земеделието, прекомерна употреба на инсектициди.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Селска лястовица, градска лястовица.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).