Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Черноглава овесарка

(Emberiza melanocephala)

Описание:

Дължина на тялото: 15 – 17 см. Размах на крилата: 26 – 30 см
Мъжкият е с черна глава, гърбът и раменете са ръждивокафяви без петна. Оперението отдолу е яркожълто. Женските и младите са подобни на мъжките, но по-бледи и главата е сиво-кафява.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми и семена. Обитава топли и сухи райони с пасища и храсти, лозя, градини, ниви със синори и ивици от храсти и дървета.

Гнездене:

Гнездото е близо до земята, най-често в гъсти бодливи храсти. Снася 4 – 5 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юли.

Разпространение в България:

Многоброен вид в Източни Родопи, Сакар, Дервентски възвишения, Странджа, Черноморието, Добруджа и долината на р. Струма. Има групово разпространение в Тракийската низина, Дунавската равнина и Софийското поле.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април, а есенната – през август.

Заплахи:

Интензификация на земеделието, прекомерна употреба на инсектициди, разораване на пасищата, премахване на храстовата и дървесната растителност в земеделските райони.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Жълта овесарка, тръстикова овесарка, зеленогуша овесарка.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).