Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Шилоопашата патица

(Anas acuta)

Описание:

Дължина на тялото: 51 – 62 см. Размах на крилата: 79 – 87 см
Мъжкият има характерни дълги централни опашни пера, главата и задната част на тила са кафяви, гърдите и предната част на врата – бели, преминаващи в бяла ивица от двете страни на кафявата глава. Женските наподобяват тези на зеленоглавата патица, но са със сив клюн.

Храна и местообитания:

Храни се със зелени части и семена на растения. Обитава сладководни и солени езера с открити затревени брегове.

Гнездене:

Гнездото е на земята. Снася 7 – 9 яйца, има едно поколение годишно през периода април-юни.

Разпространение в България:

У нас има изолирани гнездови находища, предимно по Черноморието. По време на миграция и зимуване е по-многоброен.

Миграция и зимуване:

Зимува в Южна Европа и Средиземноморието, включително и у нас. Пролетната миграция е през февруари-април, а есенната – през септември-ноември.

Заплахи:

Пресушаване и деградация на влажните зони, замърсяване на водите, безпокойство през периода на размножаване и зимуване, отстрел.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Зеленоглава патица.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Николай Петков (www.naturephotos.eu).