Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Природата, такава каквато я познаваме, е на път да изчезне пред очите ни. Заради нас – хората. Дърводобивът, интензивното земеделие, прекомерният риболов и редица други човешки дейности са довели един милион животински и растителни видове до ръба на изчезването. Европейската комисия ще предложи закон, който да направи възстановяването на природата правно обвързващо за страните от Европейския съюз. Но в настоящия си вид този закон не дава ясна дефиниция какво всъщност ще означава това.

В момента Европейската комисия призовава обществеността до 5 април 2021 г. да даде своето мнение за това как трябва да изглежда възстановяването на природата в ЕС.

BirdLife Европа, част от които е Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), Европейското бюро за околната среда и WWF, стартираха кампанията #RestoreNature, с искане за възстановяване на природата в цяла Европа. Посланието на кампанията е за значими, трансформиращи промени в дейностите на хората на сушата и в океаните и моретата, които да върнат биоразнообразието и да смекчат промените в климата.

Чрез кампанията #RestoreNature гражданите както от, така и извън Европейския съюз, могат да изискат от ЕС да разработи ефективен закон, основан на науката, който да постигне тези цели. Подпишете петицията тук: https://restorenature.eu/en