Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Как да направите прозорците си безопасни за птиците?

Случвало ли се е да чуете „бам“ по вашия прозорец, да изтичате навън и да намерите птица паднала до него? Големите стъкла са опасни за птиците, защото са невидими или отразяват предмети от околното пространство, между които птиците си мислят, че биха могли да прелетят.

Не се притеснявайте! Може да поставите нещо на стъклата, което да покаже на птиците, че има препятствие по техния път. Стикерите са едно от най-добрите и препоръчителни решения – дори може да си ги изработите сами.

 

Как да направите най-добрите стикери за прозорци?

Използвайте ярки цветове: така стикерите ще се откроят на фона на прозореца. Червеният и оранжевият цвят са най-видимите за птиците цветове. Поставете стикерите много близо един до друг; птиците могат да прелитат през много малки пространства, като например между клоните на дърво. Затова препоръчваме стикерите да са на разстояние един от друг 10 -15 см.

Само ако имате възможност и е безопасно за Вас, поставете стикерите отвън на прозореца.

Поставени там, стикерите са много по-ефективни – много по-добре „разбиват“ отраженията.

Проявете въображение! Има безброй видове дизайни за стикери, които може да използвате.

 

Още идеи, които може да реализирате…

  • Поставете дантелени пердета или щори у дома – те пропускат светлината, и в същото време правят прозорците видими за птиците. Уверете се, че сте  затворили пердетата и сте пуснали щорите, когато излизате навън.
  • Изключвайте осветлението, когато нямате нужда от него – птиците, които мигрират през нощта, е възможно да объркат пътя си, заради изкуствената светлина или да се блъснат направо в прозореца.
  • Ако птица се удари в прозореца ви и ако лежи неподвижно, не означава, че е загинала, а само зашеметена. Поставете я за час в тъмна кутия, като направите отвори, за да влиза въздух. Това ще успокои птицата. Ако няма видими наранявания, може да бъде освободена. При травми е добре веднага да се прати към специализиран център за лечение на диви животни.