Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Човешкото безпокойство в света на лешоядите

Египетски лешояди, © Mahmut Koyaş

Извисяващи се скали, от които се разкрива прекрасна гледка, древни тракийски ниши и храмове, поляни, отрупани с цветове на орхидеи, главозамайващи меандри и примамващи речни пясъчни плажове… Природата на Източните Родопи привлича хора от цялата страна и не само. Но природата на Източните Родопи е дом, а всеки който пристъпи прага му – гост.

Затова ние от Българско дружество за защита на птиците призоваваме да бъдете изключително внимателни, докато сте в досег с дивия свят на едно от най-важните местообитания в страната ни за редица редки и изчезващи видове птици. Всяка намеса, всяка малка погрешна стъпка може да нанесе непоправими щети върху него. Безпокойството на птиците в местата, които обитават, продължава да бъде една от сериозните заплахи, които поставят съществуването на някои видове под въпрос, каквито са лешоядите.

Все по-лесният достъп до места от дивата природа води до повсеместно безпокойство, което се отразява пагубно върху размножаването и оцеляването, особено на младите птици. Човешкото присъствие в близост до гнездата на лешоядите може да прогони възрастните птици и да стане причина за изстиване на яйцето или загиване на малкото, което е силно зависимо от закрилата на своите родители. Египетските и белоглавите лешояди са силно чувствителни към човешко присъствие в близост до гнездовите им скали. Свидетели сме на редица случи, в които двойки напускат ЗАВИНАГИ гнездото и територията, която видът е обитавал от десетки години, именно заради човешко безпокойство.

Белоглав лешояд с малко, © Волен Аркумарев

Белоглав лешояд с малко, © Волен Аркумарев

Престоят и разходките в близост до върховете и подножията на скалите и гнездата на лешоядите причиняват безпокойство. Прогонени от човешкото присъствие лешоядите изоставят своите яйца и малки незащитени. Отсъствието на родителите дори за кратък период крие риск от преохлаждане на яйцата или новоизлюпените и тяхната смърт.

Екстремни спортове като скално катерене, парапланеризъм, любители на офроуда и други са причина за напускането на гнезда от лешоядите и други редки видове птици. В страната има много подходящи места за практикуване на подобни спортове, но все по-малко подходящи такива за гнездене на тези редки видове.

Най-чувствителният на безпокойство период е времето на мътенето и отглеждането на малките – между месеците февруари и август.

По долината на река Арда е създадена мрежа от защитени територии с цел опазване на лешоядните видове птици, в които има въведени ограничения за избягване на безпокойство над територията и видовете, заради които са обявени.

Молим ви да следвате някои важни правила за закрила на дивия свят:

  • информирайте се за защитените територии около вас и в районите, в които планирате посещения както и за ограниченията в тях
  • не се качвайте и разхождайте по върха на скалите
  • не вдигайте прекалено много шум
  • ако снимате с дрон не приближавайте скалите на които гнездят защитени видове
  • следвайте само маркираните пътеки, където има такива
  • не увреждайте естествената растителност

Съгласно Закона за защитените територии на Република България са въведени специфични ограничения на човешките дейности в рамките на защитените територии. Тяхното неспазване може да има пагубен ефект върху защитените видове, които се срещат в тях.

Бъдете гости на този див уникален свят, но и си тръгнете като такива. Не посягайте на изключително крехкия баланс в него. Само така ще бъде опазен.

В случай, че забележите нарушения в границите на защитените територии, моля сигнализирайте на Зеления телефон на съответната РИОСВ.

Река Арда, © Светослав Спасов, www.NatureImages.eu

Река Арда, © Светослав Спасов, www.NatureImages.eu