Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител
Ново проучване изследва предпочитанията на птиците в Атанасовско езеро

Ново проучване изследва предпочитанията на птиците в Атанасовско езеро

Атанасовското езеро край Бургас е Натура 2000 зона, поддържан резерват и защитена местност. То е най-богатото на птици място в България (с 333 вида) и едно от най-важните местообитания за мигриращите и зимуващи птици не само у нас, но и в цяла Европа. Тук се опазва и...
Приключи тазгодишната природозащитна бригада на Атанасовско езеро

Приключи тазгодишната природозащитна бригада на Атанасовско езеро

Приключи тазгодишната природозащитна бригада на Атанасовско езеро, която Българско дружество за защита на птиците традиционно организира в поддържания резерват. За 10 дни през лагера минаха над 100 души, като постоянното ядро от доброволци беше около 35. Те бяха дошли...
Атанасовско езеро – 2005

Атанасовско езеро – 2005

Бригадата, която и тази година се организира от БДЗП и финансира от РИОСВ – Бургас, отново събра на полянката пред „Кочинката“ над 40 постоянни и над 60 приходящи бригадира. Младежи на възраст от 18 до 50 години се трудиха неуморно, гледаха есенната...
VIA PONTICA 2004

VIA PONTICA 2004

БДЗП ОРГАНИЗИРА ПРИРОДОЗАЩИТНА БРИГАДА В РЕЗЕРВАТ „АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО“ 24 август – 2 септември 2004 г. Атанасовското езеро е едно от най-ценните места за птици в България. То е обявено за резерват през 1980 г., за Рамсарско и Орнитологично важно място. В...
Лятна бригада „Атанасовско езеро 2003“ – успешно взаимодействие на БДЗП и РИОСВ – Бургас

Лятна бригада „Атанасовско езеро 2003“ – успешно взаимодействие на БДЗП и РИОСВ – Бургас

Като мигриращи птици се изнизаха дните на поредната лятна бригада на БДЗП на Атанасовското езеро. От 26 август до 4 септември т.г. ученици, студенти (и бивши такива), служители от централния и регионалните офиси, както и много привърженици на нашето Дружество отдадоха...