Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител
Публикуван е новият Европейски атлас на гнездящите птици – резултат от най-мащабното проучване на птиците на Стария континент

Публикуван е новият Европейски атлас на гнездящите птици – резултат от най-мащабното проучване на птиците на Стария континент

Европейският съвет за преброяване на птиците (EСПП) публикува втория Европейски атлас на гнездящите птици (EАГП2), крайъгълен камък за познанията за биоразнообразието в Европа! Събрани са данни за птиците по систематичен и стандартизиран начин на площ от над 11...

Страницата е в процес на разработка. Молим да ни извините за това, че някои от функционалностите все още не са активни.