Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител
Червеният списък на IUCN за 2020: популациите на емблематични хищни птици рязко намаляват

Червеният списък на IUCN за 2020: популациите на емблематични хищни птици рязко намаляват

Емблематични хищни птици като андският кондор, птицата секретар и късоопашатият орел вече са изложени на по-висок риск от изчезване, съобщава BirdLife International в годишната актуализация на Червения списък на застрашените видове на IUCN. Андският кондор (Vultur...
Конкурс за лого на LIFE проекта “Danube Free Sky“

Конкурс за лого на LIFE проекта “Danube Free Sky“

Новият международен LIFE проект „Danube Free Sky“* търси своето лого и отправя покана към всички, които биха искали да вземат участие в конкурса. Проектът обединява усилията на седем държави по поречието на река Дунав (Австрия, България, Хърватия, Унгария, Румъния,...
Публикуван е новият Европейски атлас на гнездящите птици – резултат от най-мащабното проучване на птиците на Стария континент

Публикуван е новият Европейски атлас на гнездящите птици – резултат от най-мащабното проучване на птиците на Стария континент

Европейският съвет за преброяване на птиците (EСПП) публикува втория Европейски атлас на гнездящите птици (EАГП2), крайъгълен камък за познанията за биоразнообразието в Европа! Събрани са данни за птиците по систематичен и стандартизиран начин на площ от над 11...
Стартира кампания в подкрепа на единствения в страната екип с обучено куче за борба с отровите в дивата природа

Стартира кампания в подкрепа на единствения в страната екип с обучено куче за борба с отровите в дивата природа

Днес, на Международния ден на доброволеца, Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) стартира кампания за набиране на средства за единствения в България екип с обучено куче за борба с отровите в дивата природа. Доброволната помощ е ключова за осъществяването...
Рекорден брой тръноопашати потапници край Бургас

Рекорден брой тръноопашати потапници край Бургас

Рекорден брой от 1 400 тръноопашати потапници регистрира тази неделя (29-ти ноември) наш екип в Бургаското езеро  (Вая).  Това е най-високата численост за последните близо 20 години, регистрирана в страната. По-висок брой бе наблюдаван през  2001 г. – 1700...