Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител
Приключи поредната доброволческа бригада

Приключи поредната доброволческа бригада

в природозащитния център на БДЗП Източни Родопи, Маджарово. Тя продължи 10 дни, участваха 35 ученици и студенти от  20 населени места в страната. Първите шест дни бяха изцяло посветени на най-добре представилите се млади орнитолози от тазгодишното издание на...
VIA PONTICA 2004

VIA PONTICA 2004

БДЗП ОРГАНИЗИРА ПРИРОДОЗАЩИТНА БРИГАДА В РЕЗЕРВАТ “АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО” 24 август – 2 септември 2004 г. Атанасовското езеро е едно от най-ценните места за птици в България. То е обявено за резерват през 1980 г., за Рамсарско и Орнитологично важно място. В...
Лятна бригада “Атанасовско езеро 2003” – успешно взаимодействие на БДЗП и РИОСВ – Бургас

Лятна бригада “Атанасовско езеро 2003” – успешно взаимодействие на БДЗП и РИОСВ – Бургас

Като мигриращи птици се изнизаха дните на поредната лятна бригада на БДЗП на Атанасовското езеро. От 26 август до 4 септември т.г. ученици, студенти (и бивши такива), служители от централния и регионалните офиси, както и много привърженици на нашето Дружество отдадоха...
VIA PONTICA 2004

БДЗП започва бригада за почистване на основните защитени територии по Северното Черноморие

Днес е първия ден от най-широкомащабната бригада, която БДЗП е организирало по Северното Черноморие до момента. В период от десет дни, двадесет души, членове на Дружеството ще почистят последователно защитените местности “Дуранкулашко езеро” и “Шабленско езеро”, както...

Страницата е в процес на разработка. Молим да ни извините за това, че някои от функционалностите все още не са активни.