Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител
Поставени са всички къщички за вечерни ветручки в Бургаска област

Поставени са всички къщички за вечерни ветручки в Бургаска област

Гнездилките са изработени в Природозащитен център «Пода» и са номерирани, и локализирани с gps координати. Поставянето им е част от проекта на Дружеството – „Подобряване на условията за гнездене на вечерната ветрушка в България”, следващият етап от който, е...
Подобряване на условията за гнездене на вечерната ветрушка в България

Подобряване на условията за гнездене на вечерната ветрушка в България

БДЗП продължава работата си по опазването на вечерната ветрушка (Falco vespertinus) и през тази година. Това стана възможно след като посолството на Кралство Холандия в България одобри проекта „Подобряване на условията за гнездене на Вечерната ветрушка в България” по...
Гнездилки за вечерната ветрушка

Гнездилки за вечерната ветрушка

Поставиха доброволците от БДЗП – Свищов, София и Козлодуй преди Великденските празници. Изкуствените гнездилки бяха поставени на територията на ОВМ Златията – едно от малкото останали места в България, където е установен да гнезди този вид ветрушка. Бяха...
БДЗП стартира работа по проект за опазването на вечерната ветрушка

БДЗП стартира работа по проект за опазването на вечерната ветрушка

Основната цел на проекта е да се съберат данни за гнездовата популация на вида в страната и за заплахите във всеки един от районите. Това ще помогне да започне на работа по изготвяне на План за действие за опазване на вечерната ветрушка. Успоредно с полевите дейности...