Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител
Равносметката – 108 жертви на опасни електрически стълбове от 28 вида птици

Равносметката – 108 жертви на опасни електрически стълбове от 28 вида птици

С настъпването на зимата приключиха теренните проучвания, провеждани по проект „Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасни за тях въздушни електропроводи в защитени зони от Натура 2000 в Западна България“, изпълняван от „ЧЕЗ Разпределение...

Страницата е в процес на разработка. Молим да ни извините за това, че някои от функционалностите все още не са активни.