Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител
Червеният списък на IUCN за 2020: популациите на емблематични хищни птици рязко намаляват

Червеният списък на IUCN за 2020: популациите на емблематични хищни птици рязко намаляват

Емблематични хищни птици като андският кондор, птицата секретар и късоопашатият орел вече са изложени на по-висок риск от изчезване, съобщава BirdLife International в годишната актуализация на Червения списък на застрашените видове на IUCN. Андският кондор (Vultur...
Конкурс за лого на LIFE проекта “Danube Free Sky“

Конкурс за лого на LIFE проекта “Danube Free Sky“

Новият международен LIFE проект „Danube Free Sky“* търси своето лого и отправя покана към всички, които биха искали да вземат участие в конкурса. Проектът обединява усилията на седем държави по поречието на река Дунав (Австрия, България, Хърватия, Унгария, Румъния,...
Построихме нова платформа за пеликани на река Дунав

Построихме нова платформа за пеликани на река Дунав

В началото на месец декември в специално защитена зона (СЗЗ) „Калимок-Бръшлен“ беше изградена наколна дървена платформа с цел привличане към загнездване на къдроглавия пеликан. Съвместен екип от експерти на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), Дирекция на...
Равносметката – 108 жертви на опасни електрически стълбове от 28 вида птици

Равносметката – 108 жертви на опасни електрически стълбове от 28 вида птици

С настъпването на зимата приключиха теренните проучвания, провеждани по проект „Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасни за тях въздушни електропроводи в защитени зони от Натура 2000 в Западна България“, изпълняван от „ЧЕЗ Разпределение...