Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител
Построихме нова платформа за пеликани на река Дунав

Построихме нова платформа за пеликани на река Дунав

В началото на месец декември в специално защитена зона (СЗЗ) „Калимок-Бръшлен“ беше изградена наколна дървена платформа с цел привличане към загнездване на къдроглавия пеликан. Съвместен екип от експерти на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), Дирекция на...

Страницата е в процес на разработка. Молим да ни извините за това, че някои от функционалностите все още не са активни.