Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител
В помощ на къдроглавите пеликани в Защитена местност ,,Калимок-Бръшлен“

В помощ на къдроглавите пеликани в Защитена местност ,,Калимок-Бръшлен“

Снимка: © Дамян Петков В края на декември съвместен екип от експерти и доброволци на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и представител на Сдружение за развитие на туризма в региона на Тутракан успя да извърши редица дейности, свързани с подобряване...
Проведе се международно преброяване на зимуващите пеликани

Проведе се международно преброяване на зимуващите пеликани

© Свилен Чешмеджиев/БДЗП В края на ноември и в началото на декември се проведе Международно преброяване на зимуващите къдролгави пеликани на Балканския полуостров. Целта на преброяването е да се съберат данни за числеността и разпространението на застрашения къдроглав...
Поставихме предаватели на още три къдроглави пеликана

Поставихме предаватели на още три къдроглави пеликана

© Владимир Младенов В края на ноември и в началото на декември екип на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП)  улови и опръстени четири къдроглави пеликана, като на три от тях постави сателитни предаватели. Птиците бяха маркирани в района на Бургаските езера....
Експедиция по река Дунав следи популацията на редкия къдроглав пеликан и свързва местните хора с вида и реката

Експедиция по река Дунав следи популацията на редкия къдроглав пеликан и свързва местните хора с вида и реката

Снимка: © Димитър Градинаров/БДЗП В началото на юли екип на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) организира експедиция с лодка по река Дунав, за да извърши мониторинг на популациите на редки видове птици, сред които и на емблематичния къдроглав пеликан....
Международен Образователен лагер ,,Пеликан“

Международен Образователен лагер ,,Пеликан“

Снимка: © Sebastian Bugariu / SOR В края на юни в Делтата на река Дунав се проведе Международен Образователен лагер „Пеликан“. Деца от четири държави – България, Румъния, Гърция и Украйна, заедно със своите учители, бяха въвлечени в разнообразни обучителни...