Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител
Стенопис на къдроглав пеликан краси жилищен блок в град Белене

Стенопис на къдроглав пеликан краси жилищен блок в град Белене

© Свилен Чешмеджиев ЕРМ Запад и Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) организираха изрисуване на жилищен блок като част от проекта „Живот за птиците“. Художниците  от „140 Идеи“ изрисуваха стена на блок, намиращ се на централно място в град Белене....
Природозащитен лагер ,,Атанасовско езеро“ 2022

Природозащитен лагер ,,Атанасовско езеро“ 2022

© Бойко Неов В периода 20–28 август доброволци ще се съберат за пореден път на природозащитен лагер в близост до Атанасовско езеро, за да допринесат към дейностите на БДЗП, свързани с подобряването на местата за гнездене и почивка на птиците. Това ще бъде 33-то...
Приключи размножителният сезон на къдроглавите пеликани в Природен парк ,,Персина“ и Защитена местност ,,Калимок-Бръшлен“

Приключи размножителният сезон на къдроглавите пеликани в Природен парк ,,Персина“ и Защитена местност ,,Калимок-Бръшлен“

ЗМ „Калимок – Бръшлен“, © Дамян Петков За съжаление 2022 г. се оказа неблагопирятна за къдроглавия пеликан на Балканския полуостров. През пролетта над 2000 възрастни индивида от гнездови колонии в Гърция и в делтата на река Дунав в Румъния загинаха, вследствие...
Исторически момент – първи поставен сателитен предавател на къдроглав пеликан от гнездова колония в България

Исторически момент – първи поставен сателитен предавател на къдроглав пеликан от гнездова колония в България

© Димо Шехларски На 24 юни екип на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) успешно постави сателитен предавател на млад къдроглав пеликан от гнездовата колония на вида в Защитена местност „Калимок-Бръшлен“. Това е първото пеликанче с предавател, което е...
Обучителен семинар по проект ,,Животът на пеликана“

Обучителен семинар по проект ,,Животът на пеликана“

© Свилен Чешмеджиев В периода 22-23 юни в Лемос (Гърция), в близост до Преспанското езеро, се проведе обучителен семинар в рамките на проект „Животът на пеликана“. Уъркшопът е специално организиран за експерти от Албания, Северна Македония, Черна гора и Турция. Целта...