Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител
Исторически момент – първи поставен сателитен предавател на къдроглав пеликан от гнездова колония в България

Исторически момент – първи поставен сателитен предавател на къдроглав пеликан от гнездова колония в България

© Димо Шехларски На 24 юни екип на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) успешно постави сателитен предавател на млад къдроглав пеликан от гнездовата колония на вида в Защитена местност „Калимок-Бръшлен“. Това е първото пеликанче с предавател, което е...
Обучителен семинар по проект ,,Животът на пеликана“

Обучителен семинар по проект ,,Животът на пеликана“

© Свилен Чешмеджиев В периода 22-23 юни в Лемос (Гърция), в близост до Преспанското езеро, се проведе обучителен семинар в рамките на проект „Животът на пеликана“. Уъркшопът е специално организиран за експерти от Албания, Северна Македония, Черна гора и Турция. Целта...
Проведе се петото преброяване на пеликаните в Югоизточна Европа

Проведе се петото преброяване на пеликаните в Югоизточна Европа

Колонията в ЗМ Калимок-Бръшлен, © Дамян Петков На 14 май се проведе петото международно преброяване на пеликаните в Югоизточна Европа. Целта на преброяването е да се съберат данни за числеността и разпространението на къдроглавия и розовия пеликан в изследвания район....
Проект на БДЗП и Дирекция на Природен парк ,,Персина“ е сред номинираните за престижната награда Натура 2000

Проект на БДЗП и Дирекция на Природен парк ,,Персина“ е сред номинираните за престижната награда Натура 2000

Международният проект „Опазване на къдроглавия пеликан по Черноморско-средиземноморския прелетен път“, в който Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и Дирекция на Природен парк „Персина“ са партньорите за България, е сред номинираните проекти за...
Над  600 къдроглави пеликани загинаха от инфлуенца по птиците в Гърция

Над 600 къдроглави пеликани загинаха от инфлуенца по птиците в Гърция

Снимка: O. Alexandrou / SPP ARCHIVE Над 600 къдроглави пеликани загинаха от опасната за птиците инфлуенца H5N1 или т.нар. „птичи грип“ в най-голямата гнездова колония на вида в света – езерото Малка Преспа в Гърция. Дружеството за защита на Преспа (SPP) съобщава, че...