Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител
Международен Образователен лагер ,,Пеликан“

Международен Образователен лагер ,,Пеликан“

Снимка: © Sebastian Bugariu / SOR В края на юни в Делтата на река Дунав се проведе Международен Образователен лагер „Пеликан“. Деца от четири държави – България, Румъния, Гърция и Украйна, заедно със своите учители, бяха въвлечени в разнообразни обучителни...
Успешен размножителен сезон за къдроглавите пеликани в Природен парк ,,Персина“ и в Защитена местност ,,Калимок-Бръшлен“

Успешен размножителен сезон за къдроглавите пеликани в Природен парк ,,Персина“ и в Защитена местност ,,Калимок-Бръшлен“

Млади пеликани, © Дамян Петков За разлика от миналата година, 2023 г. се оказа много по-благоприятна за къдроглавите пеликани, гнездящи в Природен парк „Персина“ и в Защитена местност „Калимок-Бръшлен“. Основната причина за това е сравнително високото ниво на река...
Проведе се шестото преброяване на пеликаните в Югоизточна Европа

Проведе се шестото преброяване на пеликаните в Югоизточна Европа

Колонията в ЗМ „Калимок-Бръшлен“, © Дамян Петков В периода 24-26 май се проведе шестото международно преброяване на пеликаните в Югоизточна Европа. Целта на преброяването е да се съберат данни за числеността и разпространението на къдроглавия и розовия пеликан в...
Трето издание на ,,Фестивал на къдроглавия пеликан“

Трето издание на ,,Фестивал на къдроглавия пеликан“

Снимка: © ДПП „Персина“ На 26 и 27 май 2023, Дирекция на Природен парк „Персина“ ще проведе третото издание на „Фестивал на къдроглавия пеликан“. Екип на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) ще бъде там, за да представи дейностите си по опазването на...
Излюпиха се първите къдроглави пеликанчета в ПП ,,Персина“ и ЗМ ,,Калимок – Бръшлен“

Излюпиха се първите къдроглави пеликанчета в ПП ,,Персина“ и ЗМ ,,Калимок – Бръшлен“

Първите малки пеликанчета, © Дамян Петков В края на март се излюпиха първите къдроглави пеликанчета в Природен парк „Персина“ и в Защитена местност „Калимок – Бръшлен“. Това беше установено по време на редовния мониторинг на вида, извършван от експерти и доброволци на...