Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител
След едномесечна усилена работа по полетата из Централна Северна България,

След едномесечна усилена работа по полетата из Централна Северна България,

приключи поставянето на гнездилките за вечерните ветрушки, част от дейностите по проект „Подобряване на условията за гнездене на вечерната ветрушка в България” на БДЗП за опазване на този застрашен вид. 70-те Нови „апартамента” са поставени на 21 различни места в...
Поставени са всички къщички за вечерни ветручки в Бургаска област

Поставени са всички къщички за вечерни ветручки в Бургаска област

Гнездилките са изработени в Природозащитен център «Пода» и са номерирани, и локализирани с gps координати. Поставянето им е част от проекта на Дружеството – „Подобряване на условията за гнездене на вечерната ветрушка в България”, следващият етап от който, е...
Летни „резиденции“ Комплекс Горица

Летни „резиденции“ Комплекс Горица

Всеки, който се е занимавал с бърдуочинг туризъм в България, знае гората при село Горица, Варненско. Сигурно това е една от най-изобилните на видове птици гористи местности у нас, което я прави истинско откровение за орнитолога. Шест вида кълвачи, пет вида чинкови,...