Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител
Нова научна публикация представя резултатите от петгодишно проучване на подсилената последна колония лалугери в Натура 2000 зона ,,Западна Странджа“

Нова научна публикация представя резултатите от петгодишно проучване на подсилената последна колония лалугери в Натура 2000 зона ,,Западна Странджа“

© Димитър Градинаров Нова научна статия, публикувана през юни 2022, представя резултатите от петгодишен мониторинг на подсилена колония на европейски лалугер (Spermophilus citellus) в защитена зона от Натура 2000 „Западна Странджа“ (BG0002066), Югоизточна България....
Филм на БДЗП, посветен на разселването на европейския лалугер

Филм на БДЗП, посветен на разселването на европейския лалугер

Разрушаването на местообитанията на европейския лалугер е основна причина видът да е застрашен от изчезване, като вече е напълно изчезнал в Германия, Хърватска и Полша. Огромна част от колониите му и у нас са в опасност. Неговото оцеляване е в пряка връзка с...
Още 46 лалугера станаха част от последната колония на вида в Западна Странджа

Още 46 лалугера станаха част от последната колония на вида в Западна Странджа

Общо 46 европейски лалугера бяха уловени в района на Сливен и освободени в последната останала колония на вида в Натура 2000 зона „Западна Странджа“ през изминалия месец. Това бе третият и последен етап от дейността на БДЗП по проекта „Земя за царския орел“, целяща да...
Повече лалугери в подсилената колония в Натура 2000 зона „Западна Странджа“

Повече лалугери в подсилената колония в Натура 2000 зона „Западна Странджа“

С настъпването на пролетта лалугерите в последната останала колония в Натура 2000 зона „Западна Странджа“, за която LIFE проектът на БДЗП „Земя за царския орел“ полага специални грижи, се събудиха от зимен сън. Първите лалугери бяха регистрирани на 19.02.2019 г, но...
Още 71 лалугера станаха част от последната известна колония на вида в Западна Странджа

Още 71 лалугера станаха част от последната известна колония на вида в Западна Странджа

Това лято 71 лалугера от застрашена от изчезване колония до Сливен получиха нов дом в Натура 2000 зона „Западна Странджа“. Лалугерите бяха уловени, измерени и маркирани с микрочипове в рамките на LIFE проекта на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) „Земя...