Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител
Филм на БДЗП, посветен на разселването на европейския лалугер

Филм на БДЗП, посветен на разселването на европейския лалугер

Разрушаването на местообитанията на европейския лалугер е основна причина видът да е застрашен от изчезване, като вече е напълно изчезнал в Германия, Хърватска и Полша. Огромна част от колониите му и у нас са в опасност. Неговото оцеляване е в пряка връзка с...
Още 46 лалугера станаха част от последната колония на вида в Западна Странджа

Още 46 лалугера станаха част от последната колония на вида в Западна Странджа

Общо 46 европейски лалугера бяха уловени в района на Сливен и освободени в последната останала колония на вида в Натура 2000 зона „Западна Странджа“ през изминалия месец. Това бе третият и последен етап от дейността на БДЗП по проекта „Земя за царския орел“, целяща да...
Повече лалугери в подсилената колония в Натура 2000 зона „Западна Странджа“

Повече лалугери в подсилената колония в Натура 2000 зона „Западна Странджа“

С настъпването на пролетта лалугерите в последната останала колония в Натура 2000 зона „Западна Странджа“, за която LIFE проектът на БДЗП „Земя за царския орел“ полага специални грижи, се събудиха от зимен сън. Първите лалугери бяха регистрирани на 19.02.2019 г, но...
Още 71 лалугера станаха част от последната известна колония на вида в Западна Странджа

Още 71 лалугера станаха част от последната известна колония на вида в Западна Странджа

Това лято 71 лалугера от застрашена от изчезване колония до Сливен получиха нов дом в Натура 2000 зона „Западна Странджа“. Лалугерите бяха уловени, измерени и маркирани с микрочипове в рамките на LIFE проекта на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) „Земя...
Проведе се обществено обсъждане на Плана за действие за опазване на европейския лалугер в България

Проведе се обществено обсъждане на Плана за действие за опазване на европейския лалугер в България

На 27 февруари в Националния природонаучен музей в София Българското дружество за зашита на птиците организира обществено обсъждане на „Национален план за действие за опазване на европейския лалугер (Spermophilus citellus) в България 2018 – 2027“. Представянето на...

Страницата е в процес на разработка. Молим да ни извините за това, че някои от функционалностите все още не са активни.