Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител
Проведе се обществено обсъждане на Плана за действие за опазване на европейския лалугер в България

Проведе се обществено обсъждане на Плана за действие за опазване на европейския лалугер в България

На 27 февруари в Националния природонаучен музей в София Българското дружество за зашита на птиците организира обществено обсъждане на „Национален план за действие за опазване на европейския лалугер (Spermophilus citellus) в България 2018 – 2027“. Представянето на...