Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител
Поставихме 10 изкуствени гнезда за ловен сокол в Източна България

Поставихме 10 изкуствени гнезда за ловен сокол в Източна България

Снимка: © Атанас Делчев В началото на декември екипът на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) завърши монтажа на общо 10 изкуствени гнезда за ловен сокол в Източна България в рамките на проект „Изпълнение на мерки от Плана за действие за опазване на...
Втора двойка ловни соколи бе регистрирана на територията на България!

Втора двойка ловни соколи бе регистрирана на територията на България!

Новооткритата двойка, © Ивайло Клисуров Преди броени дни експерти от БДЗП и Зелени Балкани регистрираха нова двойка ловни соколи в природата! Първоначално бе наблюдавана мъжка птица и младо малко, тъкмо напуснало гнездото, а впоследствие бе потвърдено и присъствието...
„Живот за сокола“ обединява усилията на природозащитни организации в България и Южна Румъния

„Живот за сокола“ обединява усилията на природозащитни организации в България и Южна Румъния

Седем организации от България, Румъния, Холандия и Германия обединяват силите си за опазване и възстановяване на най-редкия и най-едрият вид сокол в България – ловния. Проектът „Живот за сокола“ е част от дългогодишните усилия на БДЗП, Зелени Балкани и Румънското...
Завършиха първите полеви проучвания на опасните електропроводи в Югоизточна България

Завършиха първите полеви проучвания на опасните електропроводи в Югоизточна България

© Антон Стаменов Завършиха първите полеви проучвания на опасните електропроводи в Югоизточна България, осъществени в рамките на проектите на БДЗП за изпълнение на мерки от плановете за действие за опазване на ловния сокол (BG16M1OP002-3.027-0007) и кръстатия (царски)...
Ловният сокол отново гнезди в България

Ловният сокол отново гнезди в България

Ловният сокол – световно застрашен вид, се завърна като гнездящ в страната вид. Това е огромен успех за природозащитната общност у нас и е резултат от години съвместен усилен труд. Eкип на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) откри първото, доказано от...