Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител
Втора двойка ловни соколи бе регистрирана на територията на България!

Втора двойка ловни соколи бе регистрирана на територията на България!

Новооткритата двойка, © Ивайло Клисуров Преди броени дни експерти от БДЗП и Зелени Балкани регистрираха нова двойка ловни соколи в природата! Първоначално бе наблюдавана мъжка птица и младо малко, тъкмо напуснало гнездото, а впоследствие бе потвърдено и присъствието...
„Живот за сокола“ обединява усилията на природозащитни организации в България и Южна Румъния

„Живот за сокола“ обединява усилията на природозащитни организации в България и Южна Румъния

Седем организации от България, Румъния, Холандия и Германия обединяват силите си за опазване и възстановяване на най-редкия и най-едрият вид сокол в България – ловния. Проектът „Живот за сокола“ е част от дългогодишните усилия на БДЗП, Зелени Балкани и Румънското...
Завършиха първите полеви проучвания на опасните електропроводи в Югоизточна България

Завършиха първите полеви проучвания на опасните електропроводи в Югоизточна България

© Антон Стаменов Завършиха първите полеви проучвания на опасните електропроводи в Югоизточна България, осъществени в рамките на проектите на БДЗП за изпълнение на мерки от плановете за действие за опазване на ловния сокол (BG16M1OP002-3.027-0007) и кръстатия (царски)...
Ловният сокол отново гнезди в България

Ловният сокол отново гнезди в България

Ловният сокол – световно застрашен вид, се завърна като гнездящ в страната вид. Това е огромен успех за природозащитната общност у нас и е резултат от години съвместен усилен труд. Eкип на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) откри първото, доказано от...
Поставени са първите в България изкуствени гнездилки за ловен сокол (Falco cherrug)

Поставени са първите в България изкуствени гнездилки за ловен сокол (Falco cherrug)

Екипът на БДЗП, работещ по опазването на ловния сокол (Falco cherrug), постави първите в България изкуствени гнездилки за този световно застрашен вид. Специалните метални гнездилки бяха монтирани на стълбове от високоволтовата мрежа в Западна България. Инсталирането...