Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител
Завършиха първите полеви проучвания на опасните електропроводи в Югоизточна България

Завършиха първите полеви проучвания на опасните електропроводи в Югоизточна България

© Антон Стаменов Завършиха първите полеви проучвания на опасните електропроводи в Югоизточна България, осъществени в рамките на проектите на БДЗП за изпълнение на мерки от плановете за действие за опазване на ловния сокол (BG16M1OP002-3.027-0007) и кръстатия (царски)...
Ловният сокол отново гнезди в България

Ловният сокол отново гнезди в България

Ловният сокол – световно застрашен вид, се завърна като гнездящ в страната вид. Това е огромен успех за природозащитната общност у нас и е резултат от години съвместен усилен труд. Eкип на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) откри първото, доказано от...
Поставени са първите в България изкуствени гнездилки за ловен сокол (Falco cherrug)

Поставени са първите в България изкуствени гнездилки за ловен сокол (Falco cherrug)

Екипът на БДЗП, работещ по опазването на ловния сокол (Falco cherrug), постави първите в България изкуствени гнездилки за този световно застрашен вид. Специалните метални гнездилки бяха монтирани на стълбове от високоволтовата мрежа в Западна България. Инсталирането...

полева работа с унгарски орнитолози И през 2008 г. усилията на десетки орнитолози от БДЗП потвърдиха факта, че ловният сокол (Falco cherrug) все още обитава нашата страна. Тази година БДЗП и RSPB осъществяват мащабен проект за опазване на този световно застрашен вид в...
БДЗП стартира работа по проект за опазване на ловния сокол

БДЗП стартира работа по проект за опазване на ловния сокол

Проектът е насочен към една от най-редките птици в България, която наскоро беше класифицирана  като световно застрашен вид. Целта е да се инициират стъпки за укрепване и възстановяване на гнездовата популация на ловния сокол и да предпазим вида от изчезване от...

Страницата е в процес на разработка. Молим да ни извините за това, че някои от функционалностите все още не са активни.