Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител
„Живот за сокола“ обединява усилията на природозащитни организации в България и Южна Румъния

„Живот за сокола“ обединява усилията на природозащитни организации в България и Южна Румъния

Седем организации от България, Румъния, Холандия и Германия обединяват силите си за опазване и възстановяване на най-редкия и най-едрият вид сокол в България – ловния. Проектът „Живот за сокола“ е част от дългогодишните усилия на БДЗП, Зелени Балкани и Румънското...
Завършиха първите полеви проучвания на опасните електропроводи в Югоизточна България

Завършиха първите полеви проучвания на опасните електропроводи в Югоизточна България

© Антон Стаменов Завършиха първите полеви проучвания на опасните електропроводи в Югоизточна България, осъществени в рамките на проектите на БДЗП за изпълнение на мерки от плановете за действие за опазване на ловния сокол (BG16M1OP002-3.027-0007) и кръстатия (царски)...
Ловният сокол отново гнезди в България

Ловният сокол отново гнезди в България

Ловният сокол – световно застрашен вид, се завърна като гнездящ в страната вид. Това е огромен успех за природозащитната общност у нас и е резултат от години съвместен усилен труд. Eкип на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) откри първото, доказано от...
Поставени са първите в България изкуствени гнездилки за ловен сокол (Falco cherrug)

Поставени са първите в България изкуствени гнездилки за ловен сокол (Falco cherrug)

Екипът на БДЗП, работещ по опазването на ловния сокол (Falco cherrug), постави първите в България изкуствени гнездилки за този световно застрашен вид. Специалните метални гнездилки бяха монтирани на стълбове от високоволтовата мрежа в Западна България. Инсталирането...

полева работа с унгарски орнитолози И през 2008 г. усилията на десетки орнитолози от БДЗП потвърдиха факта, че ловният сокол (Falco cherrug) все още обитава нашата страна. Тази година БДЗП и RSPB осъществяват мащабен проект за опазване на този световно застрашен вид в...