Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител
Поставени са първите в България изкуствени гнездилки за ловен сокол (Falco cherrug)

Поставени са първите в България изкуствени гнездилки за ловен сокол (Falco cherrug)

Екипът на БДЗП, работещ по опазването на ловния сокол (Falco cherrug), постави първите в България изкуствени гнездилки за този световно застрашен вид. Специалните метални гнездилки бяха монтирани на стълбове от високоволтовата мрежа в Западна България. Инсталирането...

полева работа с унгарски орнитолози И през 2008 г. усилията на десетки орнитолози от БДЗП потвърдиха факта, че ловният сокол (Falco cherrug) все още обитава нашата страна. Тази година БДЗП и RSPB осъществяват мащабен проект за опазване на този световно застрашен вид в...
БДЗП стартира работа по проект за опазване на ловния сокол

БДЗП стартира работа по проект за опазване на ловния сокол

Проектът е насочен към една от най-редките птици в България, която наскоро беше класифицирана  като световно застрашен вид. Целта е да се инициират стъпки за укрепване и възстановяване на гнездовата популация на ловния сокол и да предпазим вида от изчезване от...