Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител
Първи за България документиран случай на гнездо на малък креслив орел с две малки

Първи за България документиран случай на гнездо на малък креслив орел с две малки

© Михаил Илиев За първи път в страната ни екип на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) регистрира гнездо на малък креслив орел с две малки в него. Успешното отглеждане на две малки е изключително рядко явление за този вид – обикновено двойката отглежда...
Поставихме фотокапан в гнездо на малък креслив орел в Северна България

Поставихме фотокапан в гнездо на малък креслив орел в Северна България

© Йорданка Луканова На 13 април екип на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) постави фотокапан в гнездо на малък креслив орел близо до село Александрия, Добричко, в защитена зона „Суха река“. В района екипът наблюдава едната птица от двойката, завърнала...
Резултати от проучването на храната на малкия креслив орел в България

Резултати от проучването на храната на малкия креслив орел в България

Снимка: © Николай Терзиев Готови са финалните резултати от проучването на храната на малкия креслив орел в България. От 45 гнездови находища на вида, разпространени в източната част на страната са събрани хранителните остатъци, включващи кости, пера, погадки в и под...
Подобряване на хранителната база на малкия креслив орел

Подобряване на хранителната база на малкия креслив орел

© Димитър Градинаров На 20.03.2023 г., като част от дейностите по проект „Горите и земите на орела“ (LIFE18 NAT/BG/001051), Българско дружество за защита на птиците и ЮИДП Сливен – ДГС „Кости“ и ДГС „Звездец“, изградиха хранителни траншеи за подобряване на...
Отбелязваме Международния ден на горите с темата ,,Гори и здраве“

Отбелязваме Международния ден на горите с темата ,,Гори и здраве“

© Jake Melara Днес – 21 март, е денят, посветен на горите. Горите са една от ключовите екосистеми на планетата, поддържащи условията за нашия живот – осигуряват кислород, помагат за захранването на подпочвените води, които са единственият източник на вода за реките в...