Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител
Най-високата численост на червеногуши гъски в Крайморска Добруджа беше регистрирана едва в края на януари

Най-високата численост на червеногуши гъски в Крайморска Добруджа беше регистрирана едва в края на януари

Най-високата численост на зимуващи червеногуши гъски в Крайморска Добруджа беше регистрирана едва в последните дни на януари. Тогава при извършването на редовните наблюдения на зимуващите птици в района на Дуранкулашко езеро и Шабленски езерен комплекс бяха...
Влажните зони – устойчиво бъдеще за градовете

Влажните зони – устойчиво бъдеще за градовете

Всяка година на 2 февруари отбелязваме Световния ден на влажните зони, за да насочим вниманието на човечеството към важната роля на влажните зони за хората и планетата. Тази година темата на деня е „Влажните зони – устойчиво бъдеще за градовете“. Целта е да се...
Първата заповед за зона от НАТУРА 2000

Първата заповед за зона от НАТУРА 2000

е за орнитологично важното място „Суха река” и беше обсъдена на работна среща в МОСВ на 11 септември 2007. На насрочената след срещата пресконференция, министър Джевдет Чакъров обяви, че са готови заповедите за още 23 зони, а до март 2008 процедурата ще преминат...
Излезе от печат книгата ОРНИТОЛОГИЧНО ВАЖНИ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ И НАТУРА 2000

Излезе от печат книгата ОРНИТОЛОГИЧНО ВАЖНИ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ И НАТУРА 2000

Най-актуалната публикация за опазване на природата в България! Излезе от печат най-новото издание на Българско дружество за защита на птиците /БДЗП/, което представя най-важните места за птиците в България. Описани са 114 орнитологично важни места /ОВМ/, което е...
Правителството осакати докрай мрежата НАТУРА 2000

Правителството осакати докрай мрежата НАТУРА 2000

От подготвения за публикуване в Държавен вестник списък от защитени зони за птиците по ЗБР отпадат още територии, които не бяха обявени след решението на Министерски съвет от 15 февруари 2007 г. В Европейската комисия не са внесени още 4 територии и тяхната съдба е...