Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител
Решението на Министерски съвет от 15.02.2007 за защитените зони от Натура 2000

Решението на Министерски съвет от 15.02.2007 за защитените зони от Натура 2000

Официално решението на Министерски съвет ще излезе след 19.02.2007 и тогава ще се изясни кои зони България ще предложи на Европейския съюз. Според сайта на МС и информация от медиите, на заседанието от 15.02.2007 г. е одобрен минималният обсъждан досега вариант за...
Решението на Министерски съвет от 15.02.2007 за защитените зони от Натура 2000

Натура 2000 е ключов инструмент на ЕС за опазване на биоразнообразието

Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу се изказа в подкрепа на важността от опазване на биоразнообразието в Европа на среща с Европейската дивизия на BirdLife International. На срещата бе представен новият доклад “Благоденствие чрез биоразнообразие в...
Решението на Министерски съвет от 15.02.2007 за защитените зони от Натура 2000

БДЗП разработи картата с местата за птици от НАТУРА 2000

БДЗП е готово с разработването на карта с местата от мрежата НАТУРА 2000 за опазване на птиците и които България трябва да обяви за защитени зони най-късно до 31 декември 2006г. Картата, включва места, покриващи 22% от територията на страната, но преди да бъде внесена...
Решението на Министерски съвет от 15.02.2007 за защитените зони от Натура 2000

Министър Арсенова се срещна с Марк Дей, представител на Кралското дружество за защита на птиците и БърдЛайф Интернешънъл във връзка с изграждането на мрежата НАТУРА 2000 в България

Днес Министър Арсенова се срещна с представителя на Кралското дружество за защита на птиците и БърдЛайф Интернешънъл във връзка с деловата му визита в нашата страна за оценка на постигнатото на този етап от България по отношение изграждането на Европейската екологична...
България удвои броя на своите Рамсарски места

България удвои броя на своите Рамсарски места

Благодарение на съвместните усилия на БДЗП и БШПОБ, на община Поморие и на МОСВ в края на 2002 г. България удвои броя на своите Рамсарски места и разшири границите на три от съществуващите. Така нашата страна има вече 10 влажни зони с международно значение по смисъла...