Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител
Учени и организации настояват за ревизия в доклада за Общата селскостопанска политика

Учени и организации настояват за ревизия в доклада за Общата селскостопанска политика

В края на миналата година Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ публикува „Доклад на Комисията до Европейския парламент и съвета относно прилагането на общата рамка за мониторинг и оценка, включващ оценка на качеството на изпълнението на общата...
Колко екологични ще са еко-схемите на Общата селскостопанска политика?

Колко екологични ще са еко-схемите на Общата селскостопанска политика?

Обновената Обща селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз предстои да влезе в сила през 2023 г. Най-важните промени в нея са две: от една страна, преход към прилагане на национални Стратегически планове по ОСП, подготвени от страните членки на Съюза, които...
Една четвърт от добитата вода в Европейския съюз се използва за селското стопанство според доклад на Европейската сметна палата

Една четвърт от добитата вода в Европейския съюз се използва за селското стопанство според доклад на Европейската сметна палата

Специален доклад 20/2021 на Европейската сметна палата посочва, че една четвърт от добитата вода в Европейския съюз се използва главно за напояване в селското стопанство. Много региони вече са засегнати от недостига на вода и изменението на климата вероятно ще изостри...
Новата Обща селскостопанска политика ще доведе до мащабно унищожаване на природата в Европа

Новата Обща селскостопанска политика ще доведе до мащабно унищожаване на природата в Европа

Миналата седмица представители на европейските правителства, Европейския парламент и Европейската комисия сключиха сделка за Общата селскостопанска политика на Съюза (ОСП) през следващите 7 години. Всяка година между 2021 и 2027 около 54 милиарда евро от парите на...