Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител
Държавни институции и неправителствени организации обединяват усилия срещу незаконното използване на отрови в природата

Държавни институции и неправителствени организации обединяват усилия срещу незаконното използване на отрови в природата

България е на път да приеме една от най-важните национални стратегии за опазване на биоразнообразието и изчезващите видове – тази за борба с незаконното използване на отрови и отровни примамки в природата. Преди дни (26 и 27 ноември) в София се проведе работна среща...
Среща за разработване на Национална стратегия за борба с отровите в дивата природа се провежда в София

Среща за разработване на Национална стратегия за борба с отровите в дивата природа се провежда в София

На 26 и 27 ноември в София ще се проведе работна среща за разработване на национална стратегия за борба с използването на отрови и отровни примамки в България. На срещата ще присъстват представители на институции, университети, национални и международни...
Първи доказан случай на загинал от оловно натравяне белоглав лешояд у нас

Първи доказан случай на загинал от оловно натравяне белоглав лешояд у нас

За пръв път бе доказан случай на лешояд, загинал от оловно натравяне у нас. Според експерти от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), които алармират за случая, инцидентът потвърждава проблема с оловните сачми и натравянето. Този случай доказва още, че...
Международен семинар срещу използването на отрови в природата

Международен семинар срещу използването на отрови в природата

На 17 ноември 2004 г. в София бе открит Международен семинар за ветеринарни специалисти на тема Анатомопатологични и токсикологични анализи за установяване на случаи на отравяне на диви животни в природата. Семинарът е организиран от Фонда за дивата флора и фауна...
Отровени царски орли!!!

Отровени царски орли!!!

Грубо нарушение на закона, пораждащо опасност и за хората бе установено в Странджа планина. На 16.07.2004 г. експертът от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) Димитър Демерджиев откри два мъртви царски орела (Aquila heliaca) в едно от гнездата в Странджа....