Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител
Отровени царски орли!!!

Отровени царски орли!!!

Грубо нарушение на закона, пораждащо опасност и за хората бе установено в Странджа планина. На 16.07.2004 г. експертът от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) Димитър Демерджиев откри два мъртви царски орела (Aquila heliaca) в едно от гнездата в Странджа....